Gyvenimo klaidos. Požiūriai, supratimai, vertinimai

Gyvenimo klaidos. Požiūriai, supratimai, vertinimai

views
36

Gyvenimo klaidos yra įdomus dalykas. Pakankamai keblu nuspręsti ar tai klaida ar ne. Būna net patys vienu momentu galvojame, kad tai klaida, o kitu momentu tai vadiname dovana. Kodėl dovana? Nes tai buvo galimybė pasimokyti.

Klaida kaip dovana

Sako iš klaidų mes mokomės. Kodėl taip sakoma? Vienok tai sakoma norint paguosti. Kitu atveju sakoma norint sumažinti gėdą, kančią, apmaudą dėl padarytos klaidos/ų. Kitu atveju tai tiesiog įžvalga, pasamprotavimas, kad mokymasis vyksta per klaidas, nes iš karto neišeina gerai padaryti.

Klaida kaip galimybė

Ar tekę girdėti, kad gyvenimo klaidos gali būti galimybės? Juk nutinka kai kuriems žmonėms, kad padarius klaidą atsiveria kažkokia galimybė. Todėl jie dalinasi savo išmintimi ir drąsina nebijoti padaryti klaidų.

Per klaidas į įdomesnį gyvenimą

Netgi sako, kad “bad choices make good stories” (klaidos įvelia į įdomias istorijas). Nes jei visada elgsies teisingai, tai gyvenimas bus nuobodus. O jei padarysi klaidų, nutiks nebūdingų ir nepastovių dalykų, išeisi iš komforto zonos iš rutinos.

Klaida kaip gėda

Pamenu savo ankstesnius įsitikinimus, kaip karštai aš juos gindavau ir tvirtindavau. Prisiminus tai apima gėda. Juk tada trūko žinių, o jaučiausi kaip atradęs pasaulio tiesą. Arba pamenu kaip tyčiodavausi iš kažkokių dalykų, o su laiku juos pats priėmiau. Kaip nepatogu!

Klaidos paradoksas

Kas anksčiau galėjo atrodyti kaip klaida, dabar gali atrodyti kaip priimtinas dalykas ir atvirkščiai. Tokiu atveju žmogus ieško pateisinimų. Bet teisintis gi reiškia neprisiimti atsakomybės 🙂 Ar tai blogai? Nežinau. Kai kurie žmonės jaučia dėl to kaltę ir prisiima klaidas, suvalgo jas. Kiti, kad nebūtų taip sunku valgyti naudoja pabarstuką “nesigailėk ką padarei, gailėkis ko nepadarei“. Ir veide atsiranda palengvėjimas. Posakis suteikia išganymą.

Kitas paradoksas

Vienu gyvenimo laikotarpiu klaidingi sprendimai gali tikti kitu gyvenimo laikotarpiu. Tarkime versle bandėte naudoti vienokius rinkos užkariavimo būdus ir tada jums nepasisekė. Tačiau po dešimties metų Facebook’as išsibujojo ir jūs puikiai važiuojate su praeities klaida. Klaida atrodo neturi apibrėžtumo, nes ji vienu metu klaida, o jau kitu ne. Sunku prisiimti atsakomybę į ateitį arba už praeitį. Todėl būna žmonių, kurie deda kiekvieną žingsnį sekdami ir praeitį ir ateitį, kad nepadaryti klaidos. Matyt juos griežtai auklėjo, baugino, kritikavo. O kiti lengvabūdiškai vadovaujasi skambiom frazėm ir per daug nesirūpina. Galbūt jie persisotino griežtos ir kritiškos aplinkos ir metėsi į kitą kraštutinumą. Arba tiesiog buvo žmonės be priežiūros ir neišmoko atsakomybės.

Klaidų rūšys

Tad kokių rūšių būna gyvenimo klaidos?

 • Būtinosios mokymosi klaidos. Išmintis: “Iš klaidų mes mokomės“;
 • Raidos, brandos klaidos. Tokių klaidų negalima išvengti, nes patirtis dar priekyje;
 • Subjektyvios aplinkybių ir laikotarpio klaidos. Posakis: “Kas tiko vakar nebūtinai tiks šiandien”. Arba kas netiko šiandien gal tiks rytoj;
 • Gyvenimo kryptį keičiančios klaidos. Posakis: “Bad choices make good stories”;
 • Klaida kaip butinybė. Posakis: “Šimtas nesėkmių veda prie vienos sėkmės”. Edisono lozungas;

Klausimas

Tad viso to žinojimas nuramina mūsų sąžinę? Galime lengva širdimi daryti klaidas? Būtų geras receptas, kuris padarytų, kad klaida nesukeltų savo poveikio. Kad nereiktų raudonuoti. Kad nereiktų pykti, nusivilti. Kad nereiktų nusiminti, gailėtis. Jei iš klaidos kyla džiaugsmas, tai super, nėra prasmės apie tai kalbėti. Tačiau jei klaida nesukeltų jokio poveikio, tai nieko ir nebūtų. Todėl gal geriau klaidą suprasti kaip rezultatą? Jei jau nutiko klaida, tai galima per poveikį grįžti atgal ir nuspręsti ar tai traktuoti kaip klaidą. Arba nuneigti poveikį ir pasineigs klaida. Arba prisiimti pasekmes ir patirti jausmais jų poveikį. Pagal tai nuspręsti kiek daug mums tai kainuoja ir pagal tai statyti savo suvokimą, kad stengtis nepapulti į tokią klaidą. Galbūt klaida yra dabarties pasirinkimas į kurią puse pasukti!?

Galvoju: “Šū**as vieno atsakymo neišmąsčiau kaip teisingai pasielgt. Teks gyvent geriausiu įmanomu būdu”.

Kokius jausmus sukėlė šis straipsnis?
 • 😍(1)
 • 🤮(0)
 • 💣(0)
 • 🌶️(0)
 • 😥(0)
 • 😀(0)
 • 😠(0)

Parašykite komentarą

Related Posts