0 Žmonės jautė pyktį
0 Žmonės jautė liūdesį
0 Žmonės jautė nerimą
0 Žmonės jautėsi laimingi
0 Žmonės jautė gėdą
0 Žmonės jautė pasišlykštėjimą