1 Žmonės jautė pyktį
0 Žmonės jautė liūdesį
5 Žmonės jautė nerimą
2 Žmonės jautėsi laimingi
0 Žmonės jautė gėdą
0 Žmonės jautė pasišlykštėjimą