3 Žmonės jautė pyktį
16 Žmonės jautė liūdesį
30 Žmonės jautė nerimą
66 Žmonės jautėsi laimingi
1 Žmonės jautė gėdą
2 Žmonės jautė pasišlykštėjimą