Pykčio įveika. Būdai. Išbuvimas.

Pykčio įveika. Būdai. Išbuvimas.

views
28

Pyktį galima interpretuoti kaip reakciją į mūsų asmeninės erdvės pažeidimą. Jums kyla pyktis. Jus supykdė. Kažkas sutrikdė jūsų vidinę harmoniją. Siūlyčiau tokius pirminius pykčio įveikos žingsnius:

 • Įsivardinimas;
 • Supratimas kodėl;
 • Pripažinimas, kad supykote ir turite tam teisę;
 • Lūkesčio kaip norėtumėt išbūti pykčio būseną suformavimas;
 • Mentalinė pykčio įveika;
 • Fizinė pykčio įveika;

Įsivardinimas

Tai veikiausiai startas visų emocinių būsenų išbūvimui. Emocijos atpažinimas, jos įsivardinimas. Emocijos vyksta automatiškai, autonomiškai, veikiausiai beveik be jūsų kontrolės ir įsikišimo. Todėl norint tapti emocijos dalyviu ir šiokiu tokiu kontrolieriumi, prisijungti prie emocijos supratimo ir išbūvimo, derėtų ją įsivardinti. Sąmonė mėgsta įvardintus dalykus jei taip galima sakyti. Įvardinus įsijungia ne tik nesąmoningos, bet ir sąmoningos emocijos išbūvimo ir kontrolės programos. Nes, matyt, tame dalyvauja ir sąmonė ir pasąmonė.

Kas nutinka kai įsivardiname?

Jūs taip pat dalyvaujate sprendimuose. Sąmoningai prisimenate kaip praeityje įveikinėdavot pyktį. Sąmoningai galite pasirinkti kaip norėtumėt šiuo atveju išbūti, įveikinėti. Sąmoningai prisimenate kokios fizinės reakcijos apima susidarius pykčio antplūdžiui. O tai padeda nusiteikti. Prisimenate kokios mintys kyla kai apima pyktis. Tai padeda nesimėtyti, nesiblaškyti tarp sprendimų. Jūs tiesiog įgyjate kontrolės per žinojimą. Pykčio greičiausiai nevaldote bet ir išlaikote šiokią tokią autonomiją, kad pyktis visai nenuneštų jūsų. Įvedate stabilumą nekliudydami pykčiui reikštis.

Supratimas kodėl

Kai atrandate priežąstį, turite galimybę imtis priemonių kaip išbūti. Turite šiokį tokį aiškumą ir nesiblaškote pykčio audroje užrištomis akimis. Supratimas leidžia pykčiui pasiūlyti atitinkamas priemones išsitransliuoti į išorę. Supratimas leidžia pasirinkti ankstesnius pavykusius pykčio įveikos būdus. Kiekvienos situacijos skirtingos, tačiau turi ir bendrų bruožų. Todėl su supratimu kodėl – lengviau pritaikyti sprendimo būdus.

Pripažinimas

Yra siūlymų neleisti įsikeroti emocijoms ir jausmas, nes:

 • beprasmiškas pyktis;
 • žalojantis pyktis;
 • destruktyvus pyktis;
 • neprotingas pyktis;
 • gėdingas pyktis;
 • nepadorus pyktis ir t.t.

Todėl kartais mes nenorėdami leisti tokiems pykčio protrūkiams įvyktį nepripažįstame pykčio. Labai elementarus pavyzdys, kai nenorėdami užleisti pozicijų sakome, kad mūsų visai nesupykdė. Nes pripažinti, reiškia prarasti kontrolę, pralaimėti. Jei taip elgiamės, tuomet įsiveliame į dvi kovas. Su savimi ir su pykčio sukelėju. Aš renkuosi nekovoti su savimi. Renkuosi vieną kovą vietoje dviejų. Todėl pykčio pripažinimas ir įteisinimas man yra labai geras pykčio įveikos būdas.

Lūkesčiai pykčiui

Mano naujas atradimas yra lūkestis emocijai. Kaip aš tikiuosi, kad viskas praeis. Ir kaip pasibaigs. Ir kaip aš noriu, kad tai vyktų. Ir kokio rezultato siekiu. Noras išnaikinti, panaikinti, išimti pyktį – panašus į norą gyventi be vieno kūno sraigtelio. Mūsų vidinė sistema tuomet nuolat tam tikrame taške subyra kai reikia atsiremti į pyktį. Leidžiant pykčiui vykti ir pykčio metu bendradarbiauti su juo, jūs einate išvien išveikos keliu. Manyčiau, reguliacija įmanoma tik bendradarbiaujant, ko mes visi ir siekiame. Siekiame reguliuoti, kontroliuoti emocijas. Taigi aš siūlau turėti lūkestį, kad greičiausiai ir vėl pavyks saugiai ir tvarkingai įveikti ir prabūti pykčio bangą.

Mentalinė pykčio įveika

Nesenai pastebėjau, kad yra du būdai kuriuos aš naudoju pykčio išbūvimui ir įveikai. Vienas per supratimą ir mintimis. Todėl vadinu mentaliniu. Kitas per kūną, fizinius veiksmus. Nes esame ir kūnas ir mintys. Taigi mentalinė pykčio įveika yra tai ką aprašiau iki šiol. Ir veikiausiai derėtų naudoti abi įveikas kartu.

Fizinė pykčio įveika

Mes esame ne tik mintys, esame ir kūnas. Emocijų energija per mus išeina veiksmais. Yra primityvūs veiksmai, sofistikuoti veiksmai, adaptyvūs veiksmai, ekologiški veiksmai, žalingi veiksmai.

Žalingi veiksmai

Pradėsiu nuo žalingų pykčio įveikos būdų. Tai yra fizinis arba psichologinis arba žodinis smurtas. Mušimas, rėkimas, terorizavimas. Mūsų civilizuotuose gyvenimuose tokie būdai trikdo ramią, stabilią pusiausvyrą. Todėl žmonės juos pasirinko izoliuoti arba bausti už juos.

Primityvūs veiksmai

Fizinės jėgos panaudojimas ir smurtas taip pat įeina į primityvius veiksmus. Ir jis yra netoleruojamas. Tačiau yra ir kitų primityvių veiksmų, kurie toleruotini arba juos galima atlikti vienam su savimi.

Garsas yra vienas iš pykčio išveikimo būdų. Rėkimas. Jis taip pat netoleruotinas. Burbėjimas – jis labiau toleruotinas. Tačiau pastebėjau, kad urzgimas, jis mažiausiai kenksmingas. Pyktis gali būti išreiškiamas urzgimu. Gerklė yra kaip vienas pykčio išveikos kanalų. Žmogus sukaupia pykčio energiją ir ją išleidžia rėkimu, urzgimu per gerklę.

Raumenų įtempimas, atleidimas, kratymasis, grūmojimas…… Visi šie būdai yra primityvūs. Ir jie geriausiai veikia su garsu.

Kiti veiksmai

Sofistikuoti, adaptyvūs, ekologiški. Tai išradingi būdai, galima sakyti transformaciniai, kai pykčio išleidžiama energija paverčiama į kažkokį kūrinį. Pykčio išveika rašyme, piešime, vaidyboje, kitokioje kūryboje. Tai būdai, kurie sukuria tarsi pridėtinę vertę. Pavyzdžiui supykote ir nutapėte kažkokį paveikslą, kurio žavitės pats ir kiti. Pykčio energiją perkėlėte ant popieriaus. Arba sukūrėte kokią dainą ir sudainavote ją sugniaužę kumščius, sukandę dantis, rėkdami, energingai. Ta daina patiko kitiems savyje nešiojantiems pykti, nes jie išprojektavo savo pyktį į dainą. Tokie tie įmantrūs, pažangūs pykčio įveikos būdai.

Kokius jausmus sukėlė šis straipsnis?
 • 😍(0)
 • 🤮(0)
 • 💣(0)
 • 🌶️(0)
 • 😥(0)
 • 😀(0)
 • 😠(0)

Parašykite komentarą

Related Posts

Close Menu