You are currently viewing Simonology sapnas 2020-11-20. Sapno prasmė ir aiškinimas.

Simonology sapnas 2020-11-20. Sapno prasmė ir aiškinimas.

views
15

Šį trečiadieni ir ketvirtadieni su Kalnais ir Miškais įkūrėju ir dar keliais draugais išsiruošėm į žygį aplink Kauną (100km). Ketvirtadienio vakare mano baterija nuseko 21:30, lūžom kartu su vaiku. Teko pamiegoti 9 valandas. Miegas buvo gilus ir nuotykingai įtraukiančiai malonus. Atsikėlęs galvojau kodėl būtent tokie sapnai.

Sapnas

Sapnavau jog esu kažkokioje arabiškoje valstybėje ir kažkokiam mieste vyko antiteroristinės pratybos. Kažkokiu būdu užkliuvau tenykštiems kareiviams ir jie pradėjo mane persekioti. Įbėgus į kažkokias gamyklas pavyko kelis kareivius nuginkluoti ir perimti jų ginklus, neperšaunamas liemenes. Pasirodo ginklai šaudė iš plastmasinių kulkų ir žmonių mirtinai sužeist negalėjo. Tad įgiję ginkluotę su dar vienu kažkokiu žmogumi broviausi atgal į centrą. Pakeliui teko nukauti keleta kareiviu. Ir įsimintiniausia sapno scena buvo, kai su kolega su šautuvais įeinam į kažkokį restoraną. Žmonės nutyla, visi stebi mus. Tuomet jaučiuosi kažkaip ypatingai, net per sapną tai pajutau, buvo malonu. Jaučiausi padėties šeimininkas, mane vertino, į mane atsižvelgė. Mane tarsi gerbė. Restorano šeimininkai supratę, kad mes nieko nenorim apvogt, tik tikrinam pradėjo mus maloniai kalbinti, siūlyti prisėsti, pavalgyti. Bet mes išdidžiai kaip rykliai skrodėm restorano patalpą. Nuo mūsų jautėsi galia, grėsmė, mes buvome nenugalimi. Buvo labai malonus jausmas.

Sapno aiškinimas

Žadėjau, kad Simonology Facebook puslapio skaitytojams pateiksiu daugiau informacijos iš kasdienio gyvenimo ir paaiškinsiu kaip aš suprantu savo sapną.

Taigi, manyčiau, sapnas simbolizuoja saugumo, kuris pasireiškia per galią jausmą. Tą parodo karybos motyvai. Ginkluotos pajėgos asocijuojasi su jėga. Kodėl būtent tą nakti toks sapnas? Spėju todėl, kad ėjome į pakankamai varginantį ir sudėtingą žygį. Ėjom ilgą atstumą. Ėjom man nelankytinomis vietomis. Ėjom šlaitais, miesto rajonais, apleistomis vietomis, tamsoje, miškais ir aš jaučiausi pajėgus. Jaučiausi galintis ir saugus tokiomis aplinkybėmis.

Kodėl nuginkluoti kariai?

Sakyčiau tai metafora į tai, kad nugalėjom sunkumus pirmą žygio dieną. Nugalėjom sunkumus = nugalėjom karius ir perėme jų ginklus tęsėme žygį antrą dieną. Du žygio dalyviai nebegalėjo tęsti, tai tikriausiai pridėjo dar daugiau tikėjimo savimi.

Kodėl restorano scena?

Tęsdami žygį mes prasilenkėme su žmonėmis: dviratininkais, riedutininkais, šiaip vaikščiojančiais, bėgiojančiais ir jautėmės ypatingi. Ėjom su kuprinėmis (ekipiruote), valgydavom pakelėse ant suoliukų, žinojom, kad nuėjom 90 km, toli, daug. Jautėmės lyg herojai. Žmonės stebėjo mus kaip stebėjo restorano lankytojai. O mes kaip rykliai skrodėm kelią kaip skrodėm restoraną. Nuo mūsų jautėsi galia, ištvermė, galėjimas įveikti.

Kodėl būtent toks sapnas tokiu metu?

Šiuo metu asmeniškai išgyvenu psichikai sudėtingą laikotarpį. Mano gyvenimo ritmą veikia pasikeitusios aplinkybės (pandemijos poveikis). Kasdienybėje yra daug nežinomybės, laukimo, matosi regresas finansuose. Tenka einamuoju momentu daugiau apkrauti psichiką ir adaptuotis, patirti baimės, bejėgiškumo. Tenka ieškoti sprendimų ir save stabilizuoti.

Žygis tokiomis dienomis ir tokiame kontekste tapo simboliu galimybe įveikti sunkumus. Todėl nakti įvyko esamų aplinkybių hiperkompensacija. Nerimą ir baimę kompensavo galia, pasitikėjimas savimi, įgalumas. Net manyčiau, kad sapnuojant išsiskyrė adrenalinas, dopaminas, endorfinai, todėl tas jausmas buvo toks malonus. Psichika žygio pagalba sapno metu atstatinėjo psichinę pusiausvyrą.

Kokius jausmus sukėlė šis straipsnis?
  • 😍(0)
  • 🤮(0)
  • 💣(0)
  • 🌶️(0)
  • 😥(0)
  • 😀(1)
  • 😠(0)

Parašykite komentarą

Related Posts