Nusivylimas, kritika, lūkesčiai, supratingumas

Nusivylimas, kritika, lūkesčiai, supratingumas

views
21

Veikiausiai kažkuriame FB poste užsiminiau, kad šiuo metu patiriu nusivylimo laikotarpį. Tiesa jį patiriu ne tik dabar, tačiau dabar kažkaip jį išsiryškinau, pamačiau, pradėjau juo domėtis. Esu jau rašęs apie nusivylimą, lūkesčius, nesikartosiu, paskaitykit. Tačiau šiame periode padariau atradimą, kurį bandysiu praktikuoti.

Atradimas

“Neturėk lūkesčių” man ir toliau šis patarimas išlieka nesąmonė. Lūkesčiai man kažkas panašaus į kalno atbrailas kopiant į viršūnę. Nėra lūkesčio nėra motyvo/galimybės lipti/ užsikabinti už kažko, kas perkels tave per kalną. Lūkesčių ir nusivylimo tema aš turėjau savo požiūrį, kuris, manyčiau, ilgą laiką buvo užstrigęs kažkuriam taške. Ir man pradėjus aktyviai ieškoti atsakymų tamsos užsklandą apšvietė psichologės Vaivos Klimaitės žodžiai: “Nusivylimas rodo, kad taikote netinkamus lūkesčius”. Žodžiu pas mane ateina, jau atėjo, lūkesčių reforma. Ir ką ši reforma pametėjo?

Reforma

Kartais be vienos detalės negali pamatyti kitos. Tiesiog reikia tarpinių tiltų nors ir matai kitą krantą. Tai Vaivos Klimaitės žodžiai buvo tas tarpinis tiltas į kitą žinojimą. Jau iš seniau žinojau, kad kritika tampriai susijusi su lūkesčiais ir nusivylimu. Yra kelios man žinomos schemos.

  • Nepateisintas lūkestis -> kritika nepateisinusiąjam, kad jis elgiasi ne taip kaip reikia arba norėtųsi -> kritika atsisuka ir prieš tave, nes kažkuriais epizodais ir tu panašiai nepateisinai tokių lūkesčių -> atsiranda baimė kažką kritikuot, nebent labai gerai sau meluoji, kas jaukia psichinę ekosistemą;
  • Nepateisintas lūkestis -> kritika nepateisunusiąjam -> nusivylimas -> nusivylimas didina distanciją tarp tavęs ir sociumo -> saviizoliacija -> nelaimingumas……

Tad Vaivos mintis man nutiesė tiltą kaip naudotis supratingumu. Jau senai žinojau ir net biblija kalba apie supratingumą, užuojautą. Tačiau manyje gyvuoja vienas aktyvus komponentas – kritika.

Kritika

Kritika yra labai lengvai pasiekiamas veiksmas. Lūkestis -> nuvylė -> kritika. Ir labai sunku čia įterpti supratingumą. Nes…… Nes sunku su supratingumu. Plius visuomenės fenomenas ir būtis kasdien eskaluoja nepasitenkinimą, kritiką. Su tuo eina ir edukacija, tiesiog kitaip nemokam. Prikakojai į kelnes – negeras vaikas. Nesitvarkai kambarių – negeras vaikas. Nesimokei – gavai du (kritika per vertinimą). Neatitikai standartų – kritika. Žodžiu mūsų būtis daug kur naudoja kritiką. Jei pavyktų daugiau naudoti supratingumo… Bet neišeina, kai gitara nesuderinta, lūkesčiai baisiai rėžia. Tad derinant lūkestį su supratingumu, gitara galbūt geriau susiderins. Tinkamą lūkestį kaip sakytų Vaiva Klimaitė.

Pavyzdys

Paulius nuolatos prisigeria. Paulius turi vidinių problemų ir gėrimas yra jo sprendimo būdas. Tai Pauliaus teisė rinktis kaip spręsti savo problemas. Pauliui sunku su vidinėm problemom ir man būtų sunku jei aš būčiau Pauliaus situacijoje. Todėl žinodamas kokia Pauliaus situacija ir kad Paulius pats atsakingas už savo sprendimus, aš atitinkamai programuoju save. Mano atžvilgiu Pauliui keliami atitinkami lūkesčiai.

Kokius jausmus sukėlė šis straipsnis?
  • 😍(1)
  • 🤮(0)
  • 💣(0)
  • 🌶️(0)
  • 😥(0)
  • 😀(0)
  • 😠(0)

Parašykite komentarą

Related Posts